top of page

Természettudományi tagozat

alsó tagozatban emelt számú matemakia-sakk-logikai és informatika képzéssel

Komplex természettudományi-reál képzést folytatunk ebben az osztályban, és az idegen nyelvet is emelt óraszámban tanítjuk. A digitális kompetencia fejlesztését a mai kor gyermekeinél  elengedhetetlennek tartjuk. Az iskola magas színvonalú berendezettsége, felszereltsége, a teljes körűen felújított épület, és a kiváló felkészültségű tanárok személye erre garancia.

Matematika és informatika versenyeredmé-nyeink kiemelkedőek (köztük országos 1. helyezések), amelyek honlapunkon megtekinthetőek. Ezeket már 1. osztálytól emelt óraszámban tanítjuk. A robotika szintén közel áll a gyermekek világához, intenzív fejlesztő hatása minden gyermeken érzékelhető.

A Belvárosban egyedülálló oktatási programként vezettük be Polgár Judit sakknagymester SAKKPALOTA képzését, ahol intenzív matematikai-logikai képesség fejlesztés zajlik, a sakk és drámapedagógia alkalmazásával. Ezáltal az összes többi tantárgy elsajátításához is óriási segítséget adunk: tervezni, döntéseket hozni, logikusan gondolkodni, tanulni tanítunk.

bottom of page